Dit is het privacy beleid van Greenrobin. Handelend onder de naam Ekodier, hier na te noemen Ekodier

Ons statutaire vestigingsadres is Strovlasstraat 39, 5345XM te Oss.
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 84010797
Ons B.T.W.-nummer is NL003908188B36

Ekodier respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit privacy beleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Ekodier draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of  overdragen, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, gebruiken wij een beveiligde verbinding (Let’s Encrypt, R3 certificaat, 2048 bit encryptie). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

EkoDier gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

1.   Het verwerken van uw aanmelding, de betaling, de verzending en bevestiging van het juiste adres;

2.   Om u te informeren over de ontwikkelingen binnen Ekodier en over speciale (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een email te sturen naar info@ekodier.nl;

3.   Uw ervaringen met Ekodier te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Ekodier verkoopt uw gegevens niet
Ekodier zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, het evalueren van de activiteiten / diensten van Ekodier, of het optimaliseren van haar internet advertenties op andere websites. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Inzagerecht en correctie
Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, via e-mail (
info@ekodier.nl) of per brief (Ekodier, t.a.v. afdeling klantenservice Webshop, Pastoor de Leijerstraat 62, 5246JD, Rosmalen). We delen u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van uw identiteit. Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen. Zo kunt u ook met ons contact opnemen op één van de manieren opgesomd onderaan deze pagina, indien u meent dat onze site de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft.

Cookies
Wij willen u in de toekomst nog beter van dienst zijn. Daarom gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst. De cookiegegevens blijven op uw eigen computer, worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zijn afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

Advertenties
De site van 
Ekodier kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Ekodier geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen

·     Per email: info@ekodier.nl

·     Per telefoon: +31(0)6-10387240 (ook WhatsApp)

·     Per brief op dit adres: Pastoor de Leijerstraat 62, 5246JD, Rosmalen.

AVG:
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van 
Ekodier toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Klarna:
Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor betaalmethoden en de beschikbare betaalmethoden af te stemmen op uw mogelijkheden. De door u overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna's eigen privacyverklaring.