Dit is de klantenservice van Greenrobin. Handelend onder de naam Ekodier, hier na te noemen Ekodier.

Garantie: Op al onze producten is de standaard fabrieksgarantie van toepassing. Deze garantie is minimaal 12 maanden tenzij anders vermeld. Op onze voedingsmiddel is de garantie bepekt tot maximaal de houdbaarheid zoals vermeld op het product en alleen zolang er voldaan is aan de eisen zoals de fabrikant deze stelt aan het bewaren van deze producten. 

Wenst u een beroep te doen op garantie, neem dan a.u.b. contact met ons op. 

Voorwaarden

      Ekodier stelt zich tegenover afnemer aansprakelijk voor schade aan de zaken, optredende tijdens de in de offerte dan wel de product bijsluiter vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat afnemer de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

      Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor meubelen sluit elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen.

      De garantie geldt slechts, indien afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Ekodier (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor       genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

      Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Hieronder wordt onder andere verstaan geen oververhitting bij centrale of andere verwarming, het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan grote koude, grote vochtigheid, grote warmte of grote droogte.

Klachtenafhandeling
Indien u een klacht hebt over één van onze producten, kunt u met ons contact opnemen. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt u een reactie van één van onze medewerkers.

Verzending: Al onze producten worden uitsluitend verzonden binnen Nederland en voor diepvries zendingen is retourneren gezien de aard van het product alleen zeer beperkt, en pas na overleg mogelijk. In de basis heeft elke consument het recht op herroeping en garantie (zie eerder op deze pagina en artikel 11 in onze voorwaarden). Naast verzending kan een bestelling worden opgehaald zodra bericht ontvangen is dat de bestelling klaar is om opgehaald te worden. De keuze voor verzenden en ophalen vindt plaats tijdens het bestelproces en nog voor betaling. 

Kosten voor verzending worden expliciet kenbaar gemaakt bij de keuze die gemaakt wordt. Deze kosten zijn minimaal EUR 0,- en maximaal EUR 19,95. Waarbij alle genoemde bedragen inclusief BTW zijn.  

Bedenktermijn: Let op: Retournering van KVV of andere bevroren of gekoelde goederen is zeer beperkt mogelijk.

Indien u een artikel wilt ruilen of de verkoop wilt ontbinden kan dit binnen 14 dagen na aflevering van uw bestelling (m.u.v. bevroren en/of gekoelde goederen). De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na de dag van aflevering. U kunt het artikel naar ons terugsturen. De verzendkosten voor de retourzending voor uw eigen rekening. Indien u de verkoop wilt ontbinden binnen de hierboven gestelde termijn, zal het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van de heenzending van de bestelling door ons teruggestort worden binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending.
Stuur de artikelen compleet (incl. alle accessoires behorende bij het artikel) altijd, en indien redelijkerwijs mogelijk in originele, onbeschadigde verpakking retour.

EkoDier biedt de mogelijkheid om artikelen binnen 14 dagen na ontvangst van bestelling te kunnen ruilen of de verkoop te ontbinden. Helaas constateren wij dat er vaak artikelen in absoluut niet deugdelijke verpakking worden teruggestuurd. Wij vragen vriendelijk van je om je te houden aan de volgende protocollen.

      Niet schrijven op de verpakking

      Niet plakken op de verpakking

      Doos zo origineel mogelijk houden, bijvoorbeeld verpakt retour zenden (plastic vuilniszak o.i.d.)

Overige vermeldingen
In sommige gevallen zal een van onze distributeurs de verzending verrichten. In het geval van een retourzending dient u het artikel te verzenden naar: Ekodier, t.a.v. Klantenservice, Pastoor de leijerstraat 62, 5246JD, Rosmalen. Behoudens eerder genoemde voorwaarden en protocollen.